Klachtenregeling VITA Accountants

Ondanks onze inspanningen om een optimale kwaliteit van onze dienstverlening te leveren, kan het toch voorkomen dat je zelfs bij VITA Accountants niet geheel tevreden bent over de dienstverlening of onze medewerkers.

Mocht dit voorkomen, dan kan je dat natuurlijk aan ons laten weten en zullen wij ons inzetten om je gesignaleerde fout op passende wijze op te lossen.

De ingediende klachten/meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en uiterst vertrouwelijk behandeld.

Mocht je de klacht of melding anoniem in willen dienen, dan wordt dit door ons gewaarborgd, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en mits de gerechtvaardigde belangen van VITA Accountants hierdoor niet in gevaar komen. Er wordt absoluut zorgvuldig omgegaan met de belangen van de klager of melder.